DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Özoğul, Şenel; Bircan, Hasan Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
 • Özoğul, Şenel; Bircan, Hasan Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
 • Delen, Hasan; Çakırer, Hüseyin Serdar (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  19. yüzyıl itibariyle insan hayatına giren ses kayıt teknolojilerinin müzik alanında önemli bir yere sahip olduğu aşikârdır. Teknolojik gelişmeler; "fonotograf"tan günümüz kayıt sistemlerine uzanan kayıt serüveninde farklı ...
 • Özteke, Hatice İrem; Kesici, Şahin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu araştırmada, romantik ilişki yaşayan bireylerin bağlanma stilleri, eş seçiminde sınırlandırıcı inançları, beden imgesi baş etme stratejileri ile romantik ilişkilerde mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. ...
 • Yılmaz, Uğur; Bayraktar, Hilmi (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Balkan gazetesi, 22 Temmuz 1906 tarihinde Bulgaristan'ın Filibe şehrinde yayın hayatına başlayan bir Jön Türk gazetesidir. Sahibi ve kurucusu Ethem Ruhi Balkan'dır. Ethem Ruhi Bey Balkan gazetesini, 8 Aralık 1905 tarihinde ...
 • Zeybek, Gülçin; Alacapınar, Füsun Gülderen (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmanın temel amacı, basamaklı öğretim programının Programlama Temelleri dersinde öğrenci erişisi ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkisini belirlemek; programa ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmektir. ...
 • Demir, Gökhan Kürşat; Arıkan, Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Alüminyum üretiminin temel hammaddesi olan alümina, asidik ve alkali prosesler olmak üzere iki metotla üretilebilmektedir. Asidik proseslerde yüksek ilk yatırım maliyeti, kompleks ve pahalı proses çözümleri gerekliliği ...
 • Tütüncü, Mehmet; Kurbanlı, Abdullah Selçuk (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Fark Denklem Sistemleri ile ilgili çalışmalara yer verildi. İkinci bölümde, Fark Denklemleri ile ilgili tanım ve teoremlere yer verildi. Üçüncü bölümde, X(n+1)=Y(n-1 ...
 • Ergin, Saniye; Karataş, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, fark denklemleri ile ilgili genel tanım ve teoremler verildi. İkinci bölümde, fark denklemleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Üçüncü ...
 • Sarıgüney, Ahmet Burak; Coşkun, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışması kapsamında indol-triazol türevi bileşiklerin sentezlenmesi ve insan karbonik anhidraz I ve II izoformları üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle elde edilmesi amaçlanan maddelerin ...
 • Gündoğdu, Serkan; Türkkan, Ercan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada 1964 yılında P.L. Nordio ve arkadaşlarının deneysel olarak NMR ve EPR parametrelerinin ölçümlerini yaptığı Orto-nitrofenol (C6H5NO3) molekülünün NMR ve EPR parametreleri teorik olarak ele alınmıştır. Hesaplamada ...
 • Erdemir, Ömer; Gök, Nejdet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden olup Genç Osmanlılar hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. Namık Kemal; yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. ...
 • Demirel, Hasan; Martı, Huriye (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, Aynî'nin Nuhabu'l-efkâr adlı eserinin muhteva ve metot açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma giriş bölümü dışında iki bölüm olarak hazırlanmıştır. Giriş bölümünde araştırmanın kapsam ve amacı, metodu, ...
 • Ekizer, Duran; Şensoy, Sedat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  "Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler" adlı bu çalışmada Buhârî ve Müslim'in Sahihlerinde yer alan mecaz içerikli anlatımlar ihtiva eden hadisler ele alınmış ve bu çerçevede mecazın anlamı nasıl ...
 • İnam, Abdulhalim; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Belçika Kuzey Avrupa topraklarında bulunan küçük bir ülkedir. Oynadığı siyasi ve ekonomik rol açısından Avrupa Birliği?nin başkentidir. Dini bakımdan toplumun büyük bir bölümünü Katolikler oluşturmaktadır. Ülkede Katolikler ...
 • Amanlikov, Dostmuhammet; Çakır, Abdülhamit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Beş bölümden oluşan bu çalışma, İstanbul'da bulunan T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ilköğretim okulunun birinci sınıftan beri yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi programına tabi olan altıncı sınıf öğrencileri ...
 • Arıkan, Ersin; Parlakkaya, Raif (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017)
  Bu araştırmanın amacı gelir yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi ve işletmeye olan katkısının araştırılmasıdır. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemine göre ...
 • Marangozoğlu, İzzet; Şimşek, Mehmet Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çağdaş İslam dünyasındaki tefsir hareketi, daha geniş ufuklu, daha derin yansımaları olan, çağdaş düşünceye daha uygun ve tefsir mirasına daha çok katkısı olan bir yönelişe tanık olmuştur. O da belâğat, fesâhat, ses ve ...
 • Saklan, Bilal; Akın, Galip (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Kur'ân-ı Kerim'i anlayamaya yönelik tefsir çalışmalarında bir kısım müfessirler, özelllikle hadislerden ve ayetlerden hareketle sureleri tefsir etme diyebileceğimiz rivâyet metodunu benimsemiştir. Diğer taraftan bazı ...
 • Kandemir, Ahmet Mekin; Toprak, Süleyman (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, Big Bang teorisinin yoktan yaratılış düşüncesini destekleyip desteklemediği hususu hudûs delili açısından ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Big Bang teorisinden önceki kozmoloji ve bilim tarihi, ...

Search DSpace

Browse

My Account