DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mahdi, Mohammad Yaser; Önkal, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Hulefâ-i Râşidîn denilince Hz. Peygamber'den sonra sırasıyla İslam'ın ilk dört halifesi anlaşılmaktadır. Sahâbîlerin özellikle Râşid halifelerin birbiriyle çok güzel ilişkilerinin bulunduğu rivayetlerde geçmektedir. Nitekim ...
 • Kola, Erkan; Çıkılı, Yahya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmanın temel amacı rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili rolleri ve sorumluluklarına ilişkin özyeterlik algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla, 2010?2011 ...
 • Şahin Kaplan, Burcu; Kesici, Şahin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmanın temel amacını Antalya ilinde Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların eğitsel değerlendirme sürecine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi ...
 • Sakman, Samed; Okur, Ayşe (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Yaşadığımız çağın hızlı tüketim anlayışı sanatın ve sanatçının da değişimine hız katmaktadır. Hızla değişen sanat, değişken ve güncel bir sanat eğitimini de zorunlu kılmaktadır. Grafik tasarım dersi de, ders içerikleri ve ...
 • Nokta, Murat; Özpınar, Ömer (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Yaptığımız alan taraması neticesinde hadis sahasında günümüze dek telif edilen müstakil bir mescit rivayetleri çalışmasına rastlayamamamız ve İslam toplumu açısından belki de en önemli kurum olan mescit hakkında çalışılmasının ...
 • Eliüşük, Ayşe; Arslan, Coşkun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin öz-belirleme, öz-anlayış ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olup öz-anlayış, öz-belirleme ve kişilik özellerinin sabır düzeylerini ...
 • Erkan, Mehmet; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Sürekli değişkenlik göstererek gelişen yeryüzünde, toplum içinde bir arada yaşama ve sosyal ilişkiler konusunda insanların birbirlerine karşı olan ihtiyaçları artarak ilerlemektedir. Bu ilerlemenin neticesinde, toplum ...
 • Kahveci, Küçük Ali; Erdem, Hüsamettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Ahlak meselesi, hem dinin hem de felsefenin teorik ve pratik konuları içinde yer alır. Bu iki sahanın çok önemli sorunu olmakla birlikte bunlardan özellikle pratik ahlak, insan hayatında gün geçtikçe önemini daha da ...
 • Can, Muhammet Ali; Uysal, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Said-i Nursi'nin Risaleleri'nde Geçen Hadislerin Tahrici ve Değerlendirmesi adlı çalışmamızda, söz konusu kitapta geçen hadislerin doğruluk derecelerini araştırdık. Çalışmamızı hazırlamamızın en önemli sebebi, dünya genelinde ...
 • Doğan, Ali Fahri; Küçük, Hülya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Tasavvuf tarihinin kırılma noktalarından biri de tasavvuf döneminden tarîkatler dönemine geçiş aşamasıdır. Bu geçişle birlikte, tohumları Ebû Yezid el-Bistâmî (v. 262/875) ve Hallâc lâkâbıyla mâruf Hüseyin bin Mansur (v. ...
 • Özer, Levent; Akbulut, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Özet: Bu araştırma TRT repertuvarındaki Samsun türkülerinin müzikal ve edebi yönlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. TRT repertuvarında yer almayan ancak düğünlerde ve müzikli toplantılarda yaygın olarak çalınıp ...
 • Temizel, Ömer Gökhan; Arıkan, A. Gani (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmada amaçlanan, sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin, sanat ve estetik tutumlarına görsel kültürün etkisinin saptanmasıdır. Bu saptamayı yapabilmek için 2010-2011 öğretim yılında Konya'da eğitim ve öğretim ...
 • Karoğlu, Alaybey; Deveci, Ekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İçinde yaşamakta olduğumuz yüzyılımızın, sosyal kültürel ve artistik gelişimini temsil eden modern sanatçıları anlamak için bakışımızı yalnız onların eserleri üzerine yöneltmemiz yetmez. Bu eserleri inceleyebilmemiz için ...
 • Tala, Murat; Tasa, Muhammet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  "Sarf ve Nahiv Açısından Kur'ân'da 'Udûl" adlı bu çalışmada Kur'an'ın üslûp özelliklerinden 'udûl konusu, sarf ve nahiv açılarından ele alınmıştır. Bu çerçevede 'udûlün anlam üzerindeki etkisi ve üslûp anlam ilişkisi ...
 • Güney, Necmeddin; Yaman, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan birisi olan garar, genel olarak akitlerdeki belirsizlik ve bilinmezlikleri ifade etmektedir. Tez çalışmamızda, garar yasağının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki algılanma ...
 • Dinçer, Sevil; Halil, Ardahan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bir G grafı, V düğümler kümesi ile E kenarlar kümesinden oluşur ve ile gösterilir. Belli kurallar altında düğümlere, kenarlara veya her ikisine de tamsayılar kümesinden elemanlar atanarak grafların etiketlemesi yapılır. ...
 • Yalçın Ücüoğlu, Sevdenur; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada sahâbe arasında önemli bir yeri bulunan "Sâbit b. Kays b. Şemmâs'ın Hayatı ve İslâm Tarihindeki Yeri" hakkında bilgi vermeye çalıştık. İslâm'a hizmeti, askerî, sosyal ve kültürel hayattaki faaliyetleri, Allah'a ...
 • Çelebi, Şevki; Şimşek, M. Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Kur'an-ı Kerim insanların dünya ve ahiret saadetini kazanmaları için indirilmiştir. Bir hidayet rehberi olarak inen Kur'an-ı Kerim, sunduğu mesajın muhatapları tarafından iyi anlaşılması için çeşitli üsluplar kullanmıştır. ...
 • Karabacak, Emine; Ceran, Dilek (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırma, 6. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine seçici dinleme eğitiminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen ...
 • Yurdakul, Halise; Özbek, Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  eknoloji ile şekillenen dünyamızda en değerli şey zamandır. Teknoloji zamanı verimli kullanmayı ve hayatı kolaylaştırmayı amaç edinmiştir. Özellikle insanlara görsel, duyuşsal alanda etkili ve pratik olarak ulaşması ...

Search DSpace

Browse

My Account