DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eliüşük, Ayşe; Arslan, Coşkun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin öz-belirleme, öz-anlayış ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olup öz-anlayış, öz-belirleme ve kişilik özellerinin sabır düzeylerini ...
 • Erkan, Mehmet; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Sürekli değişkenlik göstererek gelişen yeryüzünde, toplum içinde bir arada yaşama ve sosyal ilişkiler konusunda insanların birbirlerine karşı olan ihtiyaçları artarak ilerlemektedir. Bu ilerlemenin neticesinde, toplum ...
 • Kahveci, Küçük Ali; Erdem, Hüsamettin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Ahlak meselesi, hem dinin hem de felsefenin teorik ve pratik konuları içinde yer alır. Bu iki sahanın çok önemli sorunu olmakla birlikte bunlardan özellikle pratik ahlak, insan hayatında gün geçtikçe önemini daha da ...
 • Can, Muhammet Ali; Uysal, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Said-i Nursi'nin Risaleleri'nde Geçen Hadislerin Tahrici ve Değerlendirmesi adlı çalışmamızda, söz konusu kitapta geçen hadislerin doğruluk derecelerini araştırdık. Çalışmamızı hazırlamamızın en önemli sebebi, dünya genelinde ...
 • Doğan, Ali Fahri; Küçük, Hülya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Tasavvuf tarihinin kırılma noktalarından biri de tasavvuf döneminden tarîkatler dönemine geçiş aşamasıdır. Bu geçişle birlikte, tohumları Ebû Yezid el-Bistâmî (v. 262/875) ve Hallâc lâkâbıyla mâruf Hüseyin bin Mansur (v. ...
 • Özer, Levent; Akbulut, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Özet: Bu araştırma TRT repertuvarındaki Samsun türkülerinin müzikal ve edebi yönlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. TRT repertuvarında yer almayan ancak düğünlerde ve müzikli toplantılarda yaygın olarak çalınıp ...
 • Temizel, Ömer Gökhan; Arıkan, A. Gani (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmada amaçlanan, sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin, sanat ve estetik tutumlarına görsel kültürün etkisinin saptanmasıdır. Bu saptamayı yapabilmek için 2010-2011 öğretim yılında Konya'da eğitim ve öğretim ...
 • Karoğlu, Alaybey; Deveci, Ekin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İçinde yaşamakta olduğumuz yüzyılımızın, sosyal kültürel ve artistik gelişimini temsil eden modern sanatçıları anlamak için bakışımızı yalnız onların eserleri üzerine yöneltmemiz yetmez. Bu eserleri inceleyebilmemiz için ...
 • Tala, Murat; Tasa, Muhammet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  "Sarf ve Nahiv Açısından Kur'ân'da 'Udûl" adlı bu çalışmada Kur'an'ın üslûp özelliklerinden 'udûl konusu, sarf ve nahiv açılarından ele alınmıştır. Bu çerçevede 'udûlün anlam üzerindeki etkisi ve üslûp anlam ilişkisi ...
 • Güney, Necmeddin; Yaman, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan birisi olan garar, genel olarak akitlerdeki belirsizlik ve bilinmezlikleri ifade etmektedir. Tez çalışmamızda, garar yasağının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki algılanma ...
 • Dinçer, Sevil; Halil, Ardahan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bir G grafı, V düğümler kümesi ile E kenarlar kümesinden oluşur ve ile gösterilir. Belli kurallar altında düğümlere, kenarlara veya her ikisine de tamsayılar kümesinden elemanlar atanarak grafların etiketlemesi yapılır. ...
 • Yalçın Ücüoğlu, Sevdenur; Kapar, Mehmet Ali (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada sahâbe arasında önemli bir yeri bulunan "Sâbit b. Kays b. Şemmâs'ın Hayatı ve İslâm Tarihindeki Yeri" hakkında bilgi vermeye çalıştık. İslâm'a hizmeti, askerî, sosyal ve kültürel hayattaki faaliyetleri, Allah'a ...
 • Çelebi, Şevki; Şimşek, M. Sait (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Kur'an-ı Kerim insanların dünya ve ahiret saadetini kazanmaları için indirilmiştir. Bir hidayet rehberi olarak inen Kur'an-ı Kerim, sunduğu mesajın muhatapları tarafından iyi anlaşılması için çeşitli üsluplar kullanmıştır. ...
 • Karabacak, Emine; Ceran, Dilek (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırma, 6. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine seçici dinleme eğitiminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen ...
 • Yurdakul, Halise; Özbek, Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  eknoloji ile şekillenen dünyamızda en değerli şey zamandır. Teknoloji zamanı verimli kullanmayı ve hayatı kolaylaştırmayı amaç edinmiştir. Özellikle insanlara görsel, duyuşsal alanda etkili ve pratik olarak ulaşması ...
 • Yurt, Eyüp; Sünbül, Ali Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin Matematiksel Problem Çözme Becerileri, Matematik Öz Yeterlik Kaynakları, Uzamsal Yetenekleri, Matematiksel Muhakeme Becerileri ve Matematik Başarıları arasındaki açıklayıcı ...
 • Yazıcı, Hilmi; Gökbudak, Seçkin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada ulusal operaya ulaşma sürecinde gelinen aşama ve bu süreçte 'ulusalcılık' kavramı bağlamında, ulusal unsurların operaya olan etkilerini Aşk-ı Memnu adlı opera eserini inceleyerek tespit edebilmek hedeflenmiştir. ...
 • Topbaş, Ayşegül; Emiroğlu, Seyit (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada Sema Maraşlı'nın masalları değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Bu amaçla Sema Maraşlı'nın dört adet masal kitabında bulunan seksen iki adet masalı, öğretim programlarında yer alan değerler göz önünde ...
 • Doğanyiğit, Satı; Yiğit, Nalan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Ses eğitimi alan kadınların menstrual döngünün menstrual, folliküler ve premenstrual evrelerine ait ses özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışma, durum tespitine yönelik tarama modelindedir. Çalışma grubu ...
 • Köstüklü, Nuri; Arslan, Ercan (2014)
  Seydişehir Kazası'nda 1876-1930 yılları arası İlköğretim kurumlarını konu alan bu araştırmada, kazadaki ilköğretim kurumlarını belirlemek, bu eğitim kurumlarının yapısal özelliklerini, öğretmen, öğrenci, veli profilleri ...

Search DSpace

Browse

My Account