DSpace Repository

İkrime b. Ebû Cehil'in hayatı ve İslam tarihi'ndeki yeri

Show simple item record

dc.contributor.author Özsoy, Belkıs
dc.contributor.author Önkal, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-10-09T11:19:14Z
dc.date.available 2019-10-09T11:19:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other Diğer
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12452/1058
dc.description Yüksek Lisans Tezi.YÖK Tez No:350746 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada İkrime b. Ebû cehil'in hayatı, kişiliği ve İslâm tarihindeki yeri ele alınmıştır. İkrime, müslümanlığın en katı muhaliflerinden birisi olan ve Hz. Peygamber tarafından ?Ümmetin firavunu? olarak vasıflandırılmış olan Ebû Cehil Amr b. Hişâm'ın oğludur. Başlangıçta babası gibi davranmış ve İslam karşıtı faaliyetlerin hemen hepsinde rol almıştır. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında, Kureyş müşrikleri adına önemli başarılar elde etmiştir. Babasının Bedir Savaşı'nda öldürülmesinden sonra Mahzûmoğulları'nın lideri olmuştur. Uhud Savaşı'nda süvarilerin sol kanadının kumandanlığını yapmıştır. Hendek savaşında ise Benî Kurayza'ya müzakereci olarak gönderilmiştir. Mekke'nin fethi esnasında Hâlid b Velîd'in ordusuna karşı koymaya çalışmış, başarılı olamayınca da Yemen'e kaçmıştır.Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan eşi Ümmü Hakîm, kocasının ardından Yemen'e gitmiş ve kocasını Mekke'ye getirmiştir. İkrime Mekke'ye gelince müslüman olmuştur. en_US
dc.description.abstract In this study, Ikrimah b. Abî Jahl?s life, characterictics and place in the History of Islam have been studied. Ikrimah was the son of Abî Jahl Amr b. Hishâm who was one of the most unpermissive opponents of Islam and characterized as ?Pharaoh of Ummah? by Prophet Muhammed. Initially he had acted like his father and he was alwasys involved in almost all anti-Islamic activities. In Badr, Uhud and Khandaq battles, he achieved significant successes in the name of Quraish politeists. He became leader of Banî Makhzûm after his father was killed in the battle of Badr. He was commender of the cavalry of the left wing in the battle of Uhud. In the battle of Khandaq, he was sent to Banî Quraiza Jews as a negotiator. During the conquest of Mecca, he tried to resist against the army of Khâlid b. Walid. He was unsuccessful and fled to Yemen.Ikrimah?s wife Umm Hakîm had became a Muslim after the conquest of Mecca later on she went to Yemen following her husband and brought him back into Mecca. When Ikrimah returned to Mecca, he became a Muslim. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Necmettin Erbakan Üniversitesi en_US
dc.title İkrime b. Ebû Cehil'in hayatı ve İslam tarihi'ndeki yeri en_US
dc.title.alternative Ikrimah b. Abi Jahl's life and place in the history of Islam en_US
dc.type Thesis en_US
dc.orcid 7112 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account