DSpace Repository

El-Minhac adlı eseri çerçevesinde İmam Nevevi'nin Şafii mezhebine katkıları

Show simple item record

dc.contributor.author Alphan, Mehmet Bahattin
dc.contributor.author Köse, Saffet
dc.date.accessioned 2019-10-09T13:10:42Z
dc.date.available 2019-10-09T13:10:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12452/1061
dc.description Yüksek Lisans Tezi Yök Merkezi No:356164 en_US
dc.description.abstract Her mezhepte olduğu gibi çeşitli meselelerde ulema arasında farklı görüşler değerlendirmeler ortaya çıkabilmekte, bunlar o mezhebe zenginlik katmaktadır. Bu, Şafii ve mezhebin uleması açısından da geçerli bu husustur. Bizzat Şafii'den sonra mezhep alimlerinden bir konuda üçe varan hatta zaman zaman daha fazla görüşler nakledilmektedir. Rafii de el-Muharrer adlı eserinde bu görüşler arasında tercihte bulunmuştur. Bu eser Şafii mezhebinde yazılan muhtasarlar içinde en güzel örneklerdendir. Müellif bu eserini kaleme alırken, ihtilaf edilen konularda mezhebin çoğunluğunun benimsediği görüşe bağlı kalacağını söylemiş ve bunu büyük oranda da başarmıştır. Şafii fıkhında devrinin en büyük alimi olan, Şafii mezhebine veya sünnetin açık hükmüne aykırı bulduğu görüşleri eleştirmekten çekinmeyen Nevevi, el-Muharrer'i Minhacü't-talibin adlı eserinde özetlemiştir. Bu çalışmasında Rafii'nin racih veya zayıf görüş olarak zikrettiği seksen meseleye itiraz etmiş, kendince racih olan görüşleri belirtmiştir. Ayrıca önemli gördüğü bazı eklemelerde bulunmuştur. Bu eseri çok takdir görmüş ve beğenilmiştir. Ancak Rafii'ye yaptığı itirazların çok az bir kısmında sonraki Şafii alimlerce eleştirilmiştir. en_US
dc.description.abstract As in all schools of law, different opinions among scholars on various issues and assessment may arise, these are enriching that schools of law. This is also valid in terms of Imam Shafi'i and Shafi'i scholars. For example, after Shafi'i, more than three opinions on certain issues can be transmitted from the sect's scholars. Râfiî also has chosen among these views in his work al-Muharrer. This work is one of the best examples among mukhtasars written in Shafi'i sect. While penned this work, the author has said that he would remain bound to the opinion adopted by the majority of Shafi'i scholars about the controversial issues and he has largely succeeded in this. Nawawi who is one of the greatest scholars of his era in Shafi'i fiqh and does not hesitate to criticize the opinions that contradict the Shafi'i sect or explicit provision of sunnah, has summarized al-Muharrer in his work entitled Minhâcü't-Tâlibîn. In this study, he has objected eighty issues mentioned by Râfiî' as rajīh or weak opinion and he has preferred the rajīh opinions according to himself. He also has made some additions which he deems important. This work is very appreciated and admired. However a very small part of his objection was criticized by the later Shafi'i Scholars. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Necmettin Erbakan Üniversitesi en_US
dc.subject Şâfiî, Râfiî, en_US
dc.subject el-Muharrer, en_US
dc.subject Nevevî, en_US
dc.subject Minhâcü't-tâlibîn, en_US
dc.subject Namaz en_US
dc.subject Zekat. en_US
dc.subject Shafi'i, en_US
dc.subject Râfiî al-Muharrer en_US
dc.subject Nawawi en_US
dc.subject Minhâcüt-talibîn en_US
dc.subject Prayer en_US
dc.subject Zakat. en_US
dc.title El-Minhac adlı eseri çerçevesinde İmam Nevevi'nin Şafii mezhebine katkıları en_US
dc.title.alternative Contributions of İmam Al-Nawawi to the Shafii legal school within his book Al-Minhaj en_US
dc.type Thesis en_US
dc.orcid 6838 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account