DSpace Repository

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Gashi, Mohadin; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Sırplar, bir buçuk asırdır camileri ve medreseleri kapatarak, yıkarak ve Müslümanların ibadet yapmalarını, dinlerini öğrenmelerini engellemek için her türlü yola başvurdular. Böylece toplumumuzun hem manevi değerlerini ...
 • Bik, Haji Murad; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Tarih boyunca toplumlar arası ilişkilerde din ve ticaret önemli rollar oynamıştır. İpek Yolu tarih boyunca sahip olduğu ticarî potansiyeli ile farklı toplumlar arasındaki alışverişin yegâne aracı olmuştur. Bizde bu yüzden ...
 • Kurt, Abdülkadir; Baybal, Mustafa Sami (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hristiyanlık, Hz. İsa'nın peygamberliği ile başlayan, kutsal kitabı İncil olan, ilahi kaynaklı ve günümüzde mensubu en fazla olan dindir. Hristiyanlık-diğer tüm dinlerde olduğu gibi- mensuplarının zamanla geçirdikleri; ...
 • Bilecik, Sümeyra; Okumuşlar, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an-ı Kerim, indirilmeye başlandığı günden kıyamete kadar insanoğluna yol gösterici bir rehber olacaktır. Kur'an, insanın yaratılışı, varoluşu hakkında düşünmesini akletmesini ister. Kutsal kitabımız belirli bir çağa, ...
 • Budak, Dursun; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumlarda Tanrı'ya yakın olduğuna inanılan yüce şahsiyetler her dönemde var olmuş ve halk inanışlarının bir tezahürü olarak da bu kişilerde olağanüstü güçlerin varlığına inanılmıştır.Anadolu Hristiyanlık tarihî açısından ...
 • Erten, Hayri; Dereli, Mustafa Derviş (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Evrenin yaratılışındaki en temel dayanak olan ve insanoğlunda fıtraten kodlu olduğu hemen herkesçe kabul edilen inanma duygusuna ya da ?din?e, II. Dünya Savaşı'na kadar devam eden sosyolojinin klasik çağında, insanlık ...
 • Nurçin, Volkan; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a hâkim olmasıyla birlikte, klasik Osmanlı idari ve eğitim sistemi Kıbrıs'ta da uygulanmaya konulmuştur. Kıbrıs'ın İngilizler eline geçmesiyle bu durum değişmiş, eğitim ve özellikle din eğitimi ...
 • Kılıç, Mine; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Dinler, insanlığı hem bireysel hem de toplumsal anlamda etkileme ve hayatlarını idame ettirmeleri noktasında çeşitli düzenlemeler getirme işlevine sahiptirler. Dinler bu işlevlerini yerini getirirken kimi zaman geleneksel ...
 • Okumuşlar, Muhittin; Uysal, Bekir (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmanın temel amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin beden dilini kullanmadaki yeterlilik durumlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini 2010-2011 yılı itibariyle İstanbul ili, Tuzla ilçesinde eğitim ...
 • Kürkçü, Adnan; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Toplumsal cinsiyet (gender), biyolojik cinsiyetten (sex) farklı olarak, toplumsal ve kültürel temelli belirlenen ve dolayısıyla içeriği toplumdan topluma olduğu kadar tarihsel olarak da değişebilen “cinsiyet konumu” dur. ...
 • Demir, Feyza; Şahin, Naim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada özellikle Ernst Cassirer'in Aydınlanma Felsefesi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Aydınlanma öncesi toplumsal, siyasal, ekonomik ve dini ortam üzerinde ...
 • Noori, Noor Ahmad; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  1920'lere kadar her alanda haklarını yitiren, eğitim-öğretimden yoksun; sokağa çıkmasından giysi rengine kadar erkeğe ve geleneksel kurallara uymak zorunda kalan Afgan kadını, Kral Amanullah (1919-1929) dönemiyle birlikte ...
 • Çaylı, Zafer; Dalkılıç, Bayram (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Din ve bilim arasındaki ilişki tarihi bir sürece sahip olmakla birlikte bilhassa bu iki alan arasında genellikle bir çatışma olduğu tezi kabul görmektedir. Tarihsel sürece bakıldığında Orta Çağ?da kilise ile bilim arasında ...
 • Gedikli, Mehmet Eren; Erdem, Hüsameddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Spinoza'nın bazı din felsefesi meselelerine dair çözüm önerilerini incelediğimiz çalışmamızda, O'nun Tanrı anlayışı, Tanrı-Âlem ilişkisi, insanın özgürlüğü ve kötülük problemi, vahiy ve mucize problemi, din felsefe ilişkisi ...
 • Bayyiğit, Mehmet; Hashimi, Sayed Mobin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Afganistan?ın tarihini incelediğimizde görebiliriz ki bu ülkede hiçbir zaman kadınlara istikrarlı bir hak ve özgürlük verilmemiş; aksine kadınlara tanınan hakların tamamen yönetimi elinde bulunduran kişi ve kişilerin eğitim ...
 • Aras, Ahmet; Dğ, Yahya (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Hz. Davud Yahudilik?te sevilen ve tarihlerindeki en önemli kral, İslâm?da ise Allah?ın kitap verdiği bir peygamberdir. Kral Davud dağınık halde olan İsrailoğullarını bir araya toplamış ve güçlü bir devlet kurmuş, bunun ...
 • Şimşek, Rumeysa; Okumuşlar, Muhiddin (2014)
  Çalışmamızın amacı soyut kavramları 5 ve 6 yaş çocukların nasıl algıladığını tespit etmek ve bu yaş çocukların algı düzeylerini belirlemektir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın problem durumu, ...
 • Bashardost, Abdulhakim; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Afganistan son yıllarda ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Afganistan'ın sözlü kültürden yazılı kültüre geçmesi, kitle iletişim sayesindeki son yıllardaki toplumsal değişme, kültür değişmelerini de beraberinde ...
 • Akbolat, Abdurrahman; Bahadır, Abdülkerim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Araştırmanın konusu yaşlılık dönemindeki bireylerde yaşam kalitesi ve dindarlık arasındaki ilişkidir. Çalışma yaşlılarda dindarlıkla yaşam kalitesi arasında bir ilişkinin olup olmadığının açıklanmasını amaçlamaktadır. ...
 • Demirci, Ramazan; Uluç, Tahir (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi doğu ve batı düşünceleri konusunda kendini yetiştirmiş ve bu anlamda ilmi derinliği olan II. Meşrutiyet döneminin önemli mütefekkirlerinden birisidir. Ahmet Hilmi kaleme aldığı yazılarında; ...

Search DSpace


Browse

My Account