DSpace Repository

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Title

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Noori, Mohammad Sanger; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızın temel kaynağı Niğde şer'iyye sicilleridir. Bu çalışma ise şer'iyye sicilleri, mahkeme kayıtları gibi birinci el yazılı tarihi kaynakları esas almak suretiyle "1894-1897 Yılları Kadı Kayıtlarına Göre Niğde'de ...
 • Gashi, Mohadin; Okumuşlar, Muhiddin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Sırplar, bir buçuk asırdır camileri ve medreseleri kapatarak, yıkarak ve Müslümanların ibadet yapmalarını, dinlerini öğrenmelerini engellemek için her türlü yola başvurdular. Böylece toplumumuzun hem manevi değerlerini ...
 • Arıcı, Selma; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Değişim, sosyal bilimcilerin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler, ekonomik etkiler ve daha sayılabilecek farklı birçok etken sebebiyle kaçınılmaz olarak yaşadığımız ...
 • Şimşek, Rumeysa; Okumuşlar, Muhiddin (2014)
  Çalışmamızın amacı soyut kavramları 5 ve 6 yaş çocukların nasıl algıladığını tespit etmek ve bu yaş çocukların algı düzeylerini belirlemektir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın problem durumu, ...
 • Bayyiğit, Mehmet; Hashimi, Sayed Mobin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Afganistan?ın tarihini incelediğimizde görebiliriz ki bu ülkede hiçbir zaman kadınlara istikrarlı bir hak ve özgürlük verilmemiş; aksine kadınlara tanınan hakların tamamen yönetimi elinde bulunduran kişi ve kişilerin eğitim ...
 • Bashardost, Abdulhakim; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  Afganistan son yıllarda ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Afganistan'ın sözlü kültürden yazılı kültüre geçmesi, kitle iletişim sayesindeki son yıllardaki toplumsal değişme, kültür değişmelerini de beraberinde ...
 • Çaylı, Zafer; Dalkılıç, Bayram (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Din ve bilim arasındaki ilişki tarihi bir sürece sahip olmakla birlikte bilhassa bu iki alan arasında genellikle bir çatışma olduğu tezi kabul görmektedir. Tarihsel sürece bakıldığında Orta Çağ?da kilise ile bilim arasında ...
 • Budak, Dursun; Aras, Ahmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Toplumlarda Tanrı'ya yakın olduğuna inanılan yüce şahsiyetler her dönemde var olmuş ve halk inanışlarının bir tezahürü olarak da bu kişilerde olağanüstü güçlerin varlığına inanılmıştır.Anadolu Hristiyanlık tarihî açısından ...
 • Noori, Noor Ahmad; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  1920'lere kadar her alanda haklarını yitiren, eğitim-öğretimden yoksun; sokağa çıkmasından giysi rengine kadar erkeğe ve geleneksel kurallara uymak zorunda kalan Afgan kadını, Kral Amanullah (1919-1929) dönemiyle birlikte ...
 • Erten, Hayri; Dereli, Mustafa Derviş (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Evrenin yaratılışındaki en temel dayanak olan ve insanoğlunda fıtraten kodlu olduğu hemen herkesçe kabul edilen inanma duygusuna ya da ?din?e, II. Dünya Savaşı'na kadar devam eden sosyolojinin klasik çağında, insanlık ...
 • Okumuşlar, Muhittin; Uysal, Bekir (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmanın temel amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin beden dilini kullanmadaki yeterlilik durumlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini 2010-2011 yılı itibariyle İstanbul ili, Tuzla ilçesinde eğitim ...
 • Kavun, Yusuf; Şahin, Adem (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Araştırmanın amacı, gençlerin hayatında önemli bir yeri olan dindarlıkla, değerler arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda Bursa İli İnegöl İlçesinde farklı liselerde öğrenim görmekte olan 14 – 18 yaş arası 638 ...
 • Kalaci, Feyza Nur; Solmaz, Bünyamin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Günümüz dünyasının en popüler kavramlarından birisi olan kimlik kavramı, bireyin ya da bir grubun özdeşliklerini ve benzerliklerini açıklayan, aynı zamanda diğerlerinden farklılaşmayı da bünyesinde barındıran ve bireyin ...
 • Demir, Feyza; Şahin, Naim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada özellikle Ernst Cassirer'in Aydınlanma Felsefesi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Aydınlanma öncesi toplumsal, siyasal, ekonomik ve dini ortam üzerinde ...
 • Kurt, Abdülkadir; Baybal, Mustafa Sami (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Hristiyanlık, Hz. İsa'nın peygamberliği ile başlayan, kutsal kitabı İncil olan, ilahi kaynaklı ve günümüzde mensubu en fazla olan dindir. Hristiyanlık-diğer tüm dinlerde olduğu gibi- mensuplarının zamanla geçirdikleri; ...
 • Ak Başaçık, Fazilet; Taş, İsmail (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İhvan-ı Safa'da Metafor başlıklı çalışmanın amacı İhvan-ı Safa'nın düşünce sisteminde hikayelerin ve metaforların yerini ve önemini tespit etmektir.İhvan-ı Safa'nın hikayelerini incelemeye başlamadan önce metafor kavramını ...
 • Bilecik, Sümeyra; Okumuşlar, Muhittin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an-ı Kerim, indirilmeye başlandığı günden kıyamete kadar insanoğluna yol gösterici bir rehber olacaktır. Kur'an, insanın yaratılışı, varoluşu hakkında düşünmesini akletmesini ister. Kutsal kitabımız belirli bir çağa, ...
 • Kandemir, Sibel; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızın konusunu İlköğretim 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan hadislerin öğrenci algı düzeylerine uygunluğu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile ders kitabında yer alan hadis metinlerinin ...
 • Silifke, Ahmet Faruk; Taş, İsmail (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  ÖZET Bu tez, irade ve özgürlük bağlamında Nurettin Topçu'nun Bergson'a yönelik eleştirilerinin analizini hedeflemektedir. Bu amaçla çalışmamızın birinci bölümünde Bergson'un özgürlük düşüncesini inceliyoruz. Fakat Bergson'un ...
 • Demirlek, Fatma Betül; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Çalışmamızda Türkiye'de dindar kesimin bir temsilcisi konumundaki Süleyman Hilmi Tunahan cemaatine mensup kadınların, ötekileştirilmesinin modaya yönelmelerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal kısmı oluşturulurken ...

Search DSpace


Browse

My Account