Sosyal Bilimler Enstitüsü: Recent submissions

 • Kurt, Tuba; Özbek, Abdullah (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Osmanlı Devleti her alanda kurumsallaşmış bir medeniyettir. Bu kurumlardan en önemlilerinden biri de ilmiye teşkilatıdır. İslam eğitim-öğretim geleneğinin özgün kurumlarından biri olan medreseler, orta ve yüksek öğretim ...
 • Mohammed Refaan, Abdulhakim Thabit; Öğmüş, Harun (2016)
 • Sarmış, İbrahim; Mohammadi, Mohammad (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada İslamiyet'te ilk ortaya çıkan Harici mezhebinden ayrılan İbadiyye fırkasının önemli şahsiyet, âlim, hatip ve komutanlarından olan Ebu Hamza'nın hayatı, hitabeleri ve hitabetteki yeri ele alınmış, konu, amaç ...
 • Büyükkaragöz, Cengiz; Sarmış, İbrahim (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde Arapçada meçhûl yapı önce kelime anlamı olarak incelenmiş sonra bir ifadeyi anlamlandırmaya katkısını görmek için Arapça meçhûl yapının kullanım amaçları maddeler halinde verilmiştir. Çalışmada Arap dilinin ...
 • Özçelik, Mehmet; Kutlu, Önder (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  1789 Fransız Devrimi, eski rejimin tüm köklü kurum ve değerlerini yok etme mücadelesi içerisine girmiştir. Muhafazakârlık; Fransız Devrimi ile birlikte siyasi bir ideoloji haline dönüşürken, Edmund Burke'ün Fransa'daki ...
 • Arıcı, Selma; Akgül, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Değişim, sosyal bilimcilerin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Eğitim seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler, ekonomik etkiler ve daha sayılabilecek farklı birçok etken sebebiyle kaçınılmaz olarak yaşadığımız ...
 • Alan, Ebubekir; Arıcı, Murat (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam filozoflarında çağdaş zihin felsefesinin bazı temel problemlerinin izlerinin inceleneceği bu çalışmada; söz konusu yazarların modern dönemde sistematikleşmeye başlamış bir problem alanı (yani zihin felsefesi) karşısında ...
 • Yüceer, Mustafa; Saklan, Bilal (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015)
  Bu tez, son dönem İslam âlimlerinden Ömer Nasûhi Bilmen'in fıkıh ilmine dair yazmış olduğu "Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu" adlı eserinde kullandığı hadislerin sıhhat durumunu tespit etmek ve Bilmen'in ...
 • Ortak, Kadriye; Öğmüş, Harun (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  İnsanlara yol gösterici olarak gönderilen Kur'ân-ı Kerîm sadece ahirete yönelik tavsiyelerde bulunmaz. Onun bu dünyada, insanların birbirlerine zarar vermeden birbirleriyle iyi bir şekilde geçinmelerine yönelik de pek çok ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Güvel, Orhan; Şimşek, M.Said (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Kur'an'da Allah, her işini adalet ve hikmet üzere yapan bir ilah olarak tanıtılır. Büyük oranda yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a nispet edilen kimi ...
 • Kılıç, Mine; Erten, Hayri (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Dinler, insanlığı hem bireysel hem de toplumsal anlamda etkileme ve hayatlarını idame ettirmeleri noktasında çeşitli düzenlemeler getirme işlevine sahiptirler. Dinler bu işlevlerini yerini getirirken kimi zaman geleneksel ...
 • Saklan, Bilal; Akbaş, Mustafa Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Peygambere inanmak, onu anlamak ve örnek kabul ederek onun izini sürmek Müslümanın temel görevlerindendir. Bu vazifenin içerisinde Allah Resulü'nü (s) hayatta iken görüp, O'na iman eden ve görüp işittiklerini uygulayan ...
 • Nokta, Murat; Özpınar, Ömer (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Yaptığımız alan taraması neticesinde hadis sahasında günümüze dek telif edilen müstakil bir mescit rivayetleri çalışmasına rastlayamamamız ve İslam toplumu açısından belki de en önemli kurum olan mescit hakkında çalışılmasının ...
 • Nurçin, Volkan; Tavukçuoğlu, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012)
  Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a hâkim olmasıyla birlikte, klasik Osmanlı idari ve eğitim sistemi Kıbrıs'ta da uygulanmaya konulmuştur. Kıbrıs'ın İngilizler eline geçmesiyle bu durum değişmiş, eğitim ve özellikle din eğitimi ...
 • Özoğul, Şenel; Bircan, Hasan Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
 • Özoğul, Şenel; Bircan, Hasan Hüseyin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  Bu tezde, "Babanzade Ahmed Naim'in Felsefe Algısı ve Ele Aldığı Felsefi Problemler" konusu çalışılmıştır. Tez giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tez konusu, çalışma yöntemi ve kaynaklar, çalışma bölümleri ...
 • Tasa, Muhammet; Bezci, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014)
  İbn Mâlik, Endülüs İslâm medeniyetinin yetiştirdiği en önemli âlimlerinden biri olarak, hem Endülüs'teki hem de doğu olarak tanımlanan Mısır, Halep ve Şam'daki Arap dili, kıraat ve hadis ilimlerini tahsil etmiştir. Dil ...
 • Kariparduç, Keziban Gurbet; Çeker, Orhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan olan damân ve taahhüt genel olarak mali ödeme sorumluluğunu ve risk yüklenmeyi ifade etmektedir.Tez çalışmamızda, damân kavramının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki ...
 • Kariparduç, Keziban Gurbet; Çeker, Orhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016)
  İslam borçlar hukukundaki temel konulardan olan damân ve taahhüt genel olarak mali ödeme sorumluluğunu ve risk yüklenmeyi ifade etmektedir.Tez çalışmamızda, damân kavramının naslardaki temelleri, fıkıh literatüründeki ...

Search DSpace


Browse

My Account